xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศภาคเหนือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี - มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว 17 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) พื้นที่สีเหลือง 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีแดง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 26 - 146 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ