xs
xsm
sm
md
lg

จ.ยะลา หารือหน่วยงานวางมาตรการป้องกันการระบาด"โควิด-19"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ได้มีการร่วมหารือกับคณะผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครยะลา วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองยังจุดทางเข้า-ออกของสถานศึกษา ทุกเช้า พร้อมส่งรายงานประจำวันสำหรับกรณีของบุคลากรหรือนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินเกณฑ์