xs
xsm
sm
md
lg

คลังเร่งสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก"โควิด-19"ชง ครม.เศรษฐกิจศุกร์นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังเร่งสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคมนี้ เนื่องจากมีมาตรการเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นด้วย ดังนั้นจำเป็นต้องหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งมองว่าผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยน่าจะยาวนานกว่า 3 เดือน นานกว่าที่กระทรวงการคลังเคยประเมินไว้เมื่อต้นปี ดังนั้น จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องใช้มาตรการเข้าไปดูแล