xs
xsm
sm
md
lg

สถานกงสุลใหญ่นครโอซากาย้ำคนไทยในญี่ปุ่นปฏิบัติตามคำแนะนำป้องกัน COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประกาศวันนี้ (24 ก.พ.) เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในคันไซ ว่า ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในคันไซ และแนะนำให้คนไทยในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่นนั้น ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันในเขตคันไซ คือ โอซากา มิเอะ เฮียวโกะ วากายามะ เกียวโต นารา ชิกะ รวม 18 ราย ได้แก่ ที่วากายามะ 13 ราย เกียวโต 2 ราย โอซากา มิเอะ และนาระ แห่งละ 1 ราย

สำหรับคนไทยที่พำนักในเขตคันไซและชิโกะกุ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่น ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังแหล่งชุมนุมชน/สถานที่แออัด หากไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน
2. หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งชุมชน/สถานที่แออัด ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ
3. หากมีอาการหวัดหรือมีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยเนื้อตัว และหายใจติดขัด ขอให้ดำเนินการดังนี้
3.1 สำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในคันไซและชิโกะกุ ขอให้ขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น และแจ้งอาการข้างต้น
3.2 สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถรับคำปรึกษาได้จาก Osaka Call Center ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 06 6131 4550 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. และทาง live call ทางเว็บไซต์ https://osaka_tourist_guide.livecall.jp/?locale=en ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาษาไทย ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. และภาษาอังกฤษ ระหว่างเวลา 07.00 – 23.00 น.

ทั้งนี้ คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาญี่ปุ่น ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากทางราชการในประเทศไทย