xs
xsm
sm
md
lg

สมัชชาคนจนประณามการยุบพรรคการเมือง ชี้ไม่เห็นหัว ปชช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์เรื่อง "ประณามการยุบพรรคการเมือง" โดยระบุว่า หลักการที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามหลักสากล ที่จะรวมตัวกันตั้งพรรคการเมือง ให้เป็นองค์กรที่ดำเนินการทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยผ่านตัวแทนที่ประชาชนคัดเลือกมาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองจึงเป็นช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่ง ที่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไป สามารถใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของประเทศ

แต่เหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเหตุผลที่ไม่ชัดเจน ทั้งที่ยังมีความเห็นโต้แย้งจากบุคคลจำนวนมาก แต่กลับตัดสินด้วยโทษที่รุนแรง เหตุการณ์นี้ ผลที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ พรรคการเมืองอีกหนึ่งพรรคหนึ่งหายไปจากระบบการเมืองไทย แต่เป็นการไม่เห็นหัวประชาชนที่ใช้สิทธิ และเสรีภาพร่วมกันก่อตั้งและสนับสนุนพรรคการเมือง เป็นการทำลายช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นการทำลายสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชน โดยสถาบันที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรงแต่อย่างใด และท้ายที่สุดเป็นการทำลายหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

การยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้ง และพรรคอนาคตใหม่เป็นเหยื่อรายล่าสุด เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางการเมือง มีการยึดอำนาจและรัฐบาลทหาร ทำให้เราได้รัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวไปจากหลักการประชาธิปไตย และได้องค์กรและสถาบันทางการเมืองที่เป็นภัยคุกคามต่อหลักการประชาธิปไตยและประชาชน
สมัชชาคนจนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการยุบพรรคอนาคตใหม่ เราขอประณามอย่างรุนแรงต่อความพยายามทำลายพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชน และเรายืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะรณรงค์เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน ที่มีองค์กรและสถาบันทางการเมืองที่ฟื้นคืนสิทธิ เสรีภาพ และอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อประชาธิปไตยที่กินได้และการเมืองที่เห็นหัวคนจน