xs
xsm
sm
md
lg

ปิดเบี่ยงจราจร ซ.ลาดพร้าว 83 ฝั่งขาเข้าและขาออกช่วงค่ำ 28 ก.พ. - 27 มี.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณซอยลาดพร้าว 83 ระยะทาง 200 เมตร ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (I - Girder) สำหรับสถานีลาดพร้าว 83 ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ดังนี้

1. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 83 ถึงซอยลาดพร้าว 85 ระยะทาง 200 เมตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2563 และ วันที่ 16 - 21 มีนาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน  สำหรับซอยลาดพร้าว 83 และ ซอยลาดพร้าว 85 สามารถเข้า - ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว

2.ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยลาดพร้าว 100 ถึงซอยลาดพร้าว 98/1 ระยะทาง 200 เมตร ในวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.  โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน สำหรับซอยลาดพร้าว 100 และ ซอยลาดพร้าว 98/1 สามารถเข้า - ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว

 ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว