xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินออกมาตรการผ่อนปรนลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งลูกค้าธนาคารออมสินได้รับผลกระทบด้วยนั้น ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยผ่อนปรนภาระการผ่อนชำระเงินงวด และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้