xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสาน 25 จังหวัดภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และใต้ รับมือสภาพอากาศแปรปรวน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสภาพอากาศพบว่าในช่วงวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์นี้ ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก ส่วนวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร จึงได้ประสานจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมสถานการณ์ภัยในช่วงวันดังดังกล่าว แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอากาศหนาวและลมแรง ได้แก่ ภาคเหนือ 7 จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ได้แก่ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง จันทบุรีและตราด ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ได้แก่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ทั้งนี้ ได้กำชับจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต ในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามสภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล สาธารณภัยและเครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง