xs
xsm
sm
md
lg

มติ 5:4 ศาล รธน.วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ไม่โมฆะ โหวตใหม่วาระ 2-3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (7 ก.พ.) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยไต้ โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 ไม่โมฆะ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท พร้อมให้โหวตใหม่วาระ 2-3