xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพฯ จัดรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรบรรเทาภัยแล้งที่บ้านตาลอง จ.ตราด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน 6,000 ลิตร ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ เพื่อการอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านตาลอง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ด้าน นายสำราญ บุญวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาลอง เปิดเผยว่า ประชาชนเกือบ 10 ครัวเรือน ที่อยู่ในที่สูงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ซึ่งมีความต้องการน้ำ 2-300 ลิตรต่อวัน ยังคงมีน้ำเพียงพอ แต่หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หากยังไม่มีฝนตกในพื้นที่ ประชาชนอาจได้รับผลกระทบมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม