xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.สาธิต มร.ประกาศปิดการเรียนการสอน 30 ม.ค.- 10 ก.พ.หลังพบเด็กป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ A

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ประกาศปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายตามห้องเรียนต่างๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการควบคุมโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จะปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ในการนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ยังคงมาสอบในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563