xs
xsm
sm
md
lg

กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหล ถ.กาญจนาภิเษก และ ถ.บางแวกบางพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศมีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณหน้าร้านครัวสมร ถนนกาญจนาภิเษก ในคืนวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนกาญจนาภิเษก ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองรางไผ่ ถึงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก

-ถนนบางแวก ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 2

-ถนนบางแวก ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองราชมนตรี

ทั้งนี้ การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้งศูนย์บริการประชาชนโทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง