xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน"หนูนำพืชผลเจริญ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีชวด พ.ศ.2563 คำและความหมายของพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีนคือ "鼠兆丰年" (อ่านว่า ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน)

"鼠兆丰年" ฉู่ หรืออาจออกเสียง สู่ คือ หนู

"" เจ้า หมายถึงจำนวนมากมาย

"丰年" เฟิงเหนียน หมายถึง ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวผลทางการเกษตรได้มาก

ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน จึงหมายถึง การมีหนูจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้น จะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

ดังนั้น พรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันตรุษจีนปีนี้ คือ "ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน" หรือ "หนูนำพืชผลเจริญ" ซึ่งผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ จะพบแต่ความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง