xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ เตรียมพิจารณากระทู้ถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลายเรื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (22 ม.ค.) เริ่มเวลา 13.00 น. มีวาระพิจารณากระทู้ถามทั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามแยกเฉพาะ ซึ่งมีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น เรื่องการคัดค้านการกำหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน เรื่องขอขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร บนถนนสาย 2083 ระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ" เรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อยและเผาพืชตามไร่นา และเรื่องการวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน้ำปลูกข้าวในอีก 2 เดือนข้างหน้า สำหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562 และพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว