xs
xsm
sm
md
lg

นักท่องเที่ยวจีนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายที่ 2 หายดี เดินทางกลับประเทศแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้บัญชาการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 74 ปี ที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายที่ 2 ซึ่งเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร หายดีแล้ว ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งไม่พบเชื้อดังกล่าว แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา และได้ส่งตัวขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับประเทศแล้วเมื่อคืนนี้ พร้อมยืนยันความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นในทุกด้าน