xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยคุณภาพอากาศภาคเหนือเป็นสีส้ม 7 พื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) พื้นที่สีฟ้า 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก) และพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 23 - 94 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ