xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.ปิดเบี่ยงจราจร ซ.รามอินทรา 113 - 115 ช่วงค่ำ 20-21 ม.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 113 - 115 เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นงานสำเร็จรูป สำหรับสถานีโครงการฯ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น.ดังนี้ 

     - วันที่ 20 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 113 ถึง บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 115 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 115 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

     - วันที่ 21 มกราคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 115 ถึง บริเวณร้านหัวปลาช่องนนทรี สาขารามอินทรา โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใข้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี)

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก