xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.วิปฝ่ายค้านเล็งยื่นตีความร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ชี้สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระ 2 และ 3 ว่า มีผู้สงวนความเห็น และ ส.ส. ที่ไม่ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ ซึ่งเบื้องต้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะให้ใช้เวลาครั้งละ 5 นาที แต่วิปรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะขอหารือประธานเพื่อขยายเวลาเป็น 10 นาที ซึ่งการขอยื่นอภิปรายส่วนใหญ่ เป็นงบกระทรวงกลาโหม งบกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบที่ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ประกันรายได้ เห็นควรให้ตัดลดงบประมาณลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่าไม่จำเป็น ให้รอปีอื่นๆ ได้

นายสุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนการพิจารณาร่างงบประมาณวันนี้ (8 ม.ค.) จะมี ส.ส. ขอสอบถามความชัดเจนว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเห็นว่าสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย หากไม่ชัดจะยื่นองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบรรทัดฐาน เพราะกังวลว่าหากลงมติสนับสนุนจะผิดกฎหมาย คาดว่าจะมีการยื่นให้ตีความ ส่วนการลงมติของฝ่ายค้านนั้น ยังไม่ชัดเจน แต่จะฟังการอภิปรายจนจบแล้วช่วงเย็นวันที่ 9 มกราคม จะหารือกันว่าจะลงมติแนวทางใด