xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานตั้งเป้าปี 63 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 1 แสนคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปี 2563 ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน ในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็น โดยประเทศที่ได้รับความนิยม 4 อันดับแรก คือ ไต้หวัน จำนวน 34,100 คน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 12,200 คน ญี่ปุ่น จำนวน 7,300 คน อิสราเอล จำนวน 5,000 คน และประเทศอื่นๆ เช่น ไต้หวัน มาเลเซีย มาเก๊า ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำที่สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมาก