xs
xsm
sm
md
lg

สถานกงสุลเตือนคนไทยในฮ่องกงเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่า อาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 วันพุธที่ 1 และวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ณ บริเวณต่างๆ ดังนี้

1. วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 62
1.1 การชุมนุมตามแนวสถานีรถไฟ MTR ระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. ตามสายต่างๆ ดังนี้
(1) Island line จาก Central ถึง Causeway Bay
(2) Tsuen Wan Line จาก Tsim Sha Tsui ถึง Sham Shui Po และจาก Tsuen Wan ถึง Kwai Fong
(3) Kwun Tong Line จาก Kwun Tong ถึง Lok Fu

1.2 การชุมนุมตามห้างสรรพสินค้า เวลา 21.00 น. ดังนี้
(1) IFC (Central)
(2) SOGO (Causeway Bay)
(3) Harbour City (Tsim Sha Tsui)
(4) Moko (Mong Kok)
(5) Cityplaza (Tai Koo)
1.3 การชุมนุมตามย่านท่องเที่ยว เวลา 21.30 น. ดังนี้
(1) Lan Kwai Fong (Central)
(2) Times Square (Causeway Bay)
(3) Tsim Sha Tsui Promenade


2.วันพุธที่ 1 ม.ค. 63
การเดินประท้วงจาก Victoria Park (Causeway Bay) ไปยัง Chater Road (Central) เขต Hong Kong Island ระหว่างเวลา 13.00 - 22.00 น. (ตำรวจฮ่องกงอนุญาตการชุมนุมและเดินประท้วง)

3. วันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 63
การชุมนุมประท้วง ณ Edinburgh Place (Central) เขต Hong Kong Island ระหว่างเวลา 19.00 - 21.00 น.

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งโปรดงดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นอกจากนั้น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ MTR

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442