xs
xsm
sm
md
lg

"จุรินทร์" เป็น ปธ.โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีโอนจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ราคา 8.50 บาท ต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5% ซึ่งเป็นพืช 1 ใน 5 ชนิด ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรในรัฐบาลปัจจุบัน และเป็นตัวสุดท้ายที่สามารถทำให้โครงการ ของรัฐบาลโครงการนี้จ่ายเงินให้เกษตรกรครบก่อนสิ้นปี 2562 ทันเป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ กำหนดวันเริ่มโอนเงินวันแรกวันนี้ (20 ธ.ค.) โดยมีวงเงินงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท