xs
xsm
sm
md
lg

สดร.ชวนชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย 26 ธ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56

ทั้งนี้ สดร.ได้เตรียมอุปกรณ์สังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมชมสุริยุปราคาครั้งนี้อย่างเต็มที่ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย