xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์ พ.ย.62 ลดลง 21.79% ส่งออกลด 19.25%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การผลิตรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2562 มีทั้งสิ้น 154,088 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 21.79 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 35.18 และ 18.88 ตามลำดับ และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 13.61 และ 24.39 ตามลำดับ เนื่องจากเปลี่ยนรุ่นรถยนต์นั่งรถอีโคคาร์รุ่นที่ 2 ซึ่งจะต้องผลิตภายในปีนี้และมีการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะของบางบริษัท แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 0.85 ส่งผลจำนวนรถยนต์ผลิต 11 เดือนปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) 1,879,502 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.95

ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 75,185 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.25 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และแอฟริกา เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง และจากการเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ดังกล่าว ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 39,369 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.14 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค. – พ.ย.) มียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 981,838 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 6.07 คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 508,371 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.14

อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท.ยังมั่นใจว่ายอดผลิตและส่งออกรถยนต์ทั้งระบบปีนี้น่าจะได้ถึง 2 ล้านคัน แน่นอน