xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดที่ประชุม กนง.พรุ่งนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันพรุ่งนี้ (18 ธ.ค.) ที่ประชุมจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 เท่าเดิม เพื่อรอประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทย หลังที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างที่น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าไตรมาสที่ 3 พร้อมคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขการส่งออก จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของ กนง.ในเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป โดยเฉพาะช่วงสองไตรมาสปีหน้า

ส่วนเรื่องที่จีนและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงทางการค้ากันได้ในเฟสแรก จะช่วยลดความเสี่ยงสงครามการค้าของทั้งคู่ และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นไปได้บ้าง ส่วนที่พรรคอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ชนะการเลือกตั้งน่าจะช่วยลดความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซนได้ ภาพรวมถือว่าปัจจัยเสี่ยงด้านต่างประเทศที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงในไทยที่ต้องติดตาม คือ สถานการณ์การเมืองในประเทศ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ มองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้ายังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาครัฐเป็นหลักเพื่อประคองให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวไม่ต่ำกว่าปีนี้ พร้อมชี้ว่า ปัจจัยเสี่ยงการส่งออกยังต้องติดตามใกล้ชิด เนื่องจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับสงครามการค้ามีโอกาสขยายตัว ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์จะเป็นประเด็นให้ กนง.ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม