xs
xsm
sm
md
lg

กรมคุกรับภาระหนัก นักโทษต่างด้าวป่วยแต่ขาดงบฯ รักษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังต่างชาติที่มีอาการเจ็บป่วย หลังเข้ามารับโทษอยู่ในเรือนจำตามหลักสิทธิมนุษยชน ว่า เรือนจำทั่วประเทศ มีผู้ต้องขังต่างชาติ จำนวน 15,000 คน แบ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดให้โทษประมาณ 9,600 คน ซึ่งนักโทษต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน มีอาการป่วยจากโรคประจำถิ่นที่ต้องได้รับการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังนักโทษอื่นๆ ในเรือนจำ ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงเป็นภาระของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดูแล

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์เสนอของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุมติ จึงต้องหาทางออกด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนักโทษ เพราะนักโทษบางรายต้องเข้ารับการผ่าตัด และต้องใช้ยารักษาการป่วยเฉพาะทาง