xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์พีอาร์เลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต 7

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดโดยกำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. (Big day)ในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ


สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีประมาณ 500 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำสตรี นักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอหนองเรือ