xs
xsm
sm
md
lg

คลังแจ้งผู้เสียหายคดี"แชร์ข้าวสาร"ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 27 ม.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการคลังแจ้งให้เจ้าหนี้ ประชาชนผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือคดีแชร์ข้าวสาร ให้เร่งดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.4493/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก รวม 9 ราย เด็ดขาด และกองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวกรวม 9 ราย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้พิจารณาดำเนินการเพื่อขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีล้มละลายตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กับบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า บริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่เพียงพอกับการชำระหนี้ให้กับผู้เสียหายได้