xs
xsm
sm
md
lg

ปิดจราจรทางบกและทางน้ำ รับการเสด็จพระราชดำเนินพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 จะมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมเจ้าท่า ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ได้แก่

เวลา 01.00 - 19.30 น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 ชั่วคราว

เวลา 06.00 - 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา 12.00- 19.30 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา 06.00 - 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ

ส่วนการจราจรทางบก กองบังคับการตำรวจจราจจะปิดการจราจร 2 สะพาน ได้แก่ สะพานพระราม 8 และ สะพานพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น. เมื่อขบวนเรือพระราชพิธี ถึงท่าราชวรดิฐ จะเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้ตามปกติ และมีการปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่าน ดังนี้

1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ

2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย

3. ถนนพระจันทร์ตลอดสาย

4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย

5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึง สน. พระราชวัง)

6. ถนนท้ายวังตลอดสาย

7. ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ – แยกป้อมเผด็จ)

8. ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ – วงเวียน รด.)

และจัดการเดินรถทางเดียว

1. ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช – แยกสาวนีย์)

2. ถนนจักรพงษ์ –ขวา ถนนเจ้าฟ้า – ขวาถนนพระอาทิตย์ – ถนนพระสุเมรุ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเส้นทางการจราจร การเดินทาง จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการเตรียมตัวประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ ๒๕๖๒