xs
xsm
sm
md
lg

ปิดจราจรใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี 9- 22 ธ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


         
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลี (ถนนบรมราชชนนีตัดถนนกาญจนาภิเษก) เพื่อทำการก่อสร้างขยายสะพาน จึงมีความจำเป็นต้องปิด 1 ช่องจราจร บนช่องทางหลัก ถนนบรมราชชนนี ด้านขาเข้า บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี กม.6 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. โดยขาเข้ากรุงเทพฯ สามารถใช้ทางคู่ขนานได้

ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว