xs
xsm
sm
md
lg

จ.นราธิวาส มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 อำเภอ ผู้ประสบภัยกว่า 3 หมื่นคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ปริมาณน้ำท่าระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำ 3 สายหลัก ลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ส่วนลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอสุไหงโก-ลก 353.4 มิลลิเมตร อำเภอแว้ง 281.6 มิลลิเมตร อำเภอเจาะไอร้อง 276 มิลลิเมตร

ขณะที่มีพื้นที่ประสบภัย 11 อำเภอ 49 ตำบล 209 หมู่บ้าน 39 เขตเทศบาล ผู้ประสบภัย 30,573 คน 16,051 ครัวเรือน มีการอพยพประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก จาก 5 ชุมชน ไปที่โรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอสุไหงโก-ลก ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ มีเส้นทางได้รับผลกระทบ 8 เส้นทาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวอีกว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เรือท้องแบนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก สุคิริน แว้ง และบาเจาะ เสื้อชูชีพ ถุงกระสอบบรรจุทราย และน้ำดื่มจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา 1,000 ขวด รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน และขวดเปล่า 10,000 ขวด จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ เตรียมมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 6,000 ถุง และกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย 2,000 ถุง