xs
xsm
sm
md
lg

กกต.สรุปรายรับ-รายจ่ายช่วงเลือกตั้ง 74 พรรค 24 มี.ค.62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ประกาศ กกต.เรื่อง “รายงานสรุปรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง” ซึ่งนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เป็นการประกาศรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ของพรรคการเมืองต่างๆ รวม 74 พรรค แยกเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ รายงานรายรับทั้งสิ้น 30,000,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 30,210,151.98 บาท

พรรคประชาธิปัตย์ รายงานรายรับทั้งสิ้น 32,020,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 32,602,895.36 บาท

พรรคภูมิใจไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 7,417,704.87 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 23,902,200.31 บาท

พรรคชาติไทยพัฒนา รายงานรายรับทั้งสิ้น 15,275,170.51 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 10,935,932.69 บาท

พรรครวมพลังประชาชาติไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 35,000,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 23,265,609.88 บาท

พรรคชาติพัฒนา รายงานรายรับทั้งสิ้น 8,115,865.47 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 21,582,462.56 บาท

พรรคพลังท้องถิ่นไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 4,300,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 2,685,074.96 บาท

พรรคพลังธรรมใหม่ รายงานรายรับทั้งสิ้น 200,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 446,059.41 บาท

พรรคประชาภิวัฒน์ รายงานรายรับทั้งสิ้น 3,315,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 3,198,347.35 บาท

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 3,263,410.08 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 3,219,545.92 บาท

พรรคพลเมืองไทย รายงานว่าไม่มีรายรับ- รายจ่ายทั้งสิ้น 447,452.50 บาท

พรรคพลังชาติไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 2,908,260 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 5,298,147.74 บาท

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน รายงานรายรับทั้งสิ้น 1,000,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 2,628,386 บาท

พรรคประชานิยม รายงานรายรับทั้งสิ้น 9,645,518 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 13,046,622.94 บาท

พรรคประชาธิปไตยใหม่ รายงานว่าไม่มีรายรับ รายจ่ายทั้งสิ้น 2,513,686 บาท

พรรคฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 21,000,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 29,241,192.07 บาท

พรรคอนาคตใหม่ รายงานรายรับทั้งสิ้น 27,000,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 32,252,377.70 บาท

พรรคเสรีรวมไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 35,001,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 21,497,077.89 บาท

พรรคเพื่อชาติ รายงานรายรับทั้งสิ้น 5,000,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 3,842,273 บาท

พรรคประชาชาติ รายงานรายรับทั้งสิ้น 2,140,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 3,110,395.72 บาท

พรรคเศรษฐกิจใหม่ รายงานรายรับทั้งสิ้น 1,701,104.25 บาทรายจ่ายทั้งสิ้น 4,043,204 บาท

พรรคพลังปวงชนไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 532,870 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 2,704,354.06 บาท

พรรคฝ่ายค้านอิสระ ประกอบด้วย พรรคไทยศรีวิไลย์ รายงานรายรับทั้งสิ้น 1,060,000 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 1,307,903.30 บาท

พรรคประชาธรรมไทย รายงานรายรับทั้งสิ้น 1,526,340 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 1,460,340 บาท