xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-จีนเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารให้ใกล้ชิดมากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายหวัง เสี่ยวหง (H.E. Mr. Wang Xiaohong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยินดีที่นายหวัง เสี่ยวหง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมรักษาความปลอดภัยพิเศษ (Special Security Bureau) อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของความสัมพันธ์ไทย- จีน เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ให้มีความเป็นรูปธรรมในทุกมิติบนพื้นฐานของหลักการ 3 Ms ได้แก่ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit)

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและทางทหารให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้เสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย ความร่วมมือทางอาญาและการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย