xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลยก"บิ๊กตู่"ทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ มือสะอาด-'3 ป.'มีบารมีคุมผู้มีอิทธิพล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,212 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า

ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน ด้าน ทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ 5 อันดับแรก โดยอันดับแรก ร้อยละ 43.5 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ร้อยละ 34.4 ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อันดับ 3 ร้อยละ 32.5 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข อันดับ 4 ร้อยละ 31.3 ได้แก่ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอันดับ 5 ร้อยละ 30.8 ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของ ครม. ด้าน มือสะอาด ไม่ด่างพร้อย 5 อันดับแรก โดยอันดับแรก ร้อยละ 42.8 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 2 ร้อยละ 35.9 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อันดับ 3 ร้อยละ 32.7 ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อันดับ 4 ร้อยละ 31.6 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 30.2 ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ ครม. ด้าน บริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ 5 อันดับแรก อันดับ 1 ร้อยละ 32.5 ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อันดับ 2 ร้อยละ 32.1 ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน อันดับ 3 ร้อยละ 30.6 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อันดับ 4 ร้อยละ 28.8 ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และอันดับ 5 ร้อยละ 25.4 ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ที่น่าสนใจคือ ภาพลักษณ์ ครม. ด้าน บารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้ 5 อันดับแรก อันดับ 1 ร้อยละ 47.1 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 2 ร้อยละ 42.8 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อันดับ 3 ร้อยละ 40.4 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 35.2 ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และอันดับ 5 ร้อยละ 31.9 ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงภาพลักษณ์ ครม. ด้าน มีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้น้อย 5 อันดับแรก อันดับ 1 ร้อยละ 42.4 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ร้อยละ 41.6 ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อันดับ 3 ร้อยละ 40.9 ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อันดับ 4 ร้อยละ 36.7 ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และอันดับ 5 ร้อยละ 35.3 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง 5 อันดับแรก ถ้าไม่นับรวมนายกรัฐมนตรี พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.9 ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 2 ร้อยละ 36.5 ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 3 ร้อยละ 31.6 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 30.4 ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา และอันดับ 5 ร้อยละ 29.3 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ที่น่าพิจารณาคือ การรับรู้ของประชาชนว่าหน่วยงานรัฐภาพลักษณ์ดี ส่งเงินเข้ารัฐ รักษาผลประโยชน์ชาติได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) กระทรวงพลังงาน ร้อยละ 43.1 อันดับ 2 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ร้อยละ 42.9 อันดับ 3 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ร้อยละ 39.8 อันดับ 4 ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ร้อยละ 39.3 อันดับ 5 ได้แก่ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ร้อยละ 37.7

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมาก หรือร้อยละ 44.1 มีความเคลือบแคลงสงสัย ทำไมหน่วยงานรัฐของบางกระทรวงส่งเงินเข้ารัฐน้อย เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 55.9 ไม่สงสัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ของรัฐมนตรีที่น่าสนใจหลายด้าน โดยเฉพาะด้านผู้มีบารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้ พบว่า 3 ป.ของคณะรัฐมนตรี ติด 3 อันดับแรกผู้ทรงอิทธิพล นอกจากนี้ ยังมีด้านบริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติด 3 อันดับแรก แต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง ถ้าไม่นับรวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะพบว่าพรรคพลังประชารัฐในวันนี้ติดอันดับ 1 และ 2 คือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ติดอันดับความเหมาะสมกับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเช่นกัน