xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 ยังไม่ชง ครม.พิจารณาแนวทางขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ยังไม่มีการเสนอเรื่องแนวทางขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันนี้ แม้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวเมื่อใด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับเรื่องระบบโยธามาดูแล พร้อมกับหนี้จำนวนมาก จะต้องพิจารณาว่ามีแนวทางอย่างไรกับผลประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ แต่การดำเนินการก่อสร้างยังคงเดินหน้าต่อไปในระหว่างที่การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุป