xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตรฯ เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกใน กทม.ดันเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผักผลไม้-สินค้าเกษตรปลอดภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพฯ ร่วมกับร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ถ.พหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาร้านสหกรณ์ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและของแห้ง จะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยในราคายุติธรรม

สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นแหล่งรวบรวมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง และจากการลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์หลายจังหวัด ทำให้ทราบว่าสินค้าสหกรณ์เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดการส่งเสริมหรือการทำตลาดที่ดี จึงให้นโยบายกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปทำการเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร ที่ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ร้านค้าในกรุงเทพฯ เพื่อผลักดันให้เกิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และให้ปรับปรุงรูปแบบร้านค้าของสหกรณ์ให้มีความทันสมัย ดูสวยงาม สะอาด และในอนาคตจะสนับสนุนให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูป ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ต่อไป