xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก 32 สถานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 16-39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยในเช้าวันนี้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง สถานีระดับดีมาก 32 สถานี สถานีระดับดี 13 สถานี และสถานีระดับปานกลาง 1 สถานี ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการระดมสรรพกำลัง และร่วมกันดำเนินงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ในการควบคุมและกำกับดูแลแหล่งกำเนิด รวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองอย่างเร่งด่วนและเข้มงวด จนปริมาณฝุ่นละอองลดลงจนกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ ในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น แผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีลมแรง และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้คาดว่าจะทำให้การไหลเวียนของอากาศในบางพื้นที่ดีขึ้น รวมทั้งอาจจะช่วยให้ฝุ่นละอองในอากาศเจือจางลง