xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กต.เล็งใช้ประชุมสุดยอดอาเซียนคุยสหรัฐฯ กรณีระงับ GSP สินค้าไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า จะใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 พูดคุยกรณีสหรัฐฯ เตรียมประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ จีเอสพี กับสินค้าไทย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ จะมาเข้าร่วมประชุมด้วย ขณะที่ทางสถานทูตไทยในสหรัฐฯจะมีการพูดคุยกับสำนักผู้แทน การค้าสหรัฐฯ (US Trade Representative : USTR) ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการหารือกัน ถ้าไม่คุยถือเป็นเรื่องแปลก ขออย่ากังวล เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการเจรจากันมานานแล้ว เชื่อว่า ภายในเวลา 6 เดือนจะสามารถพูดคุยกันได้