xs
xsm
sm
md
lg

สศก.เตรียมหารือ USDA-FAO หาทางออกสหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เตรียมเชิญผู้แทน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือเพื่อหาทางออกกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ์จีเอสพีกับสินค้าไทย