xs
xsm
sm
md
lg

สรรพสามิตเตือนลักลอบผลิตสุราเถื่อน-ซุ้มยาดอง ผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากกรณีชาวบ้านในตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี ดื่มเหล้ายาดองผสมคางคกแล้วเสียชีวิต 3 รายนั้น กรมสรรพสามิตขอแจ้งให้ทราบว่า การทำเหล้ายาดองเพื่อขายดังกล่าวเป็นการลักลอบทำโดยชาวบ้าน ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ไม่มีการอนุญาตให้ทำเหล้ายาดองเพื่อจำหน่ายได้ โดยสามารถแบ่งความผิดออกเป็น 2 กรณี คือ การขายเหล้ายาดองที่ทำจากสุราที่เสียภาษี จะผิดกฎหมายของกรมสรรพสามิต ตามมาตรา 155 ไม่มีใบอนุญาตขาย มาตรา 157 เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา และมาตรา 158 เปลี่ยนแปลงสุรา ซึ่งการจำหน่ายตามซุ้มยาดองจะมีความผิดตามมาตราดังกล่าว เพราะไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้าเป็นการดองเหล้าเพื่อดื่มกินภายในบ้าน ไม่ได้ทำขาย สามารถทำได้ ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มสุราจากซุ้มยาดองที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมสรรพสามิต

ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ การขายเหล้ายาดองที่ทำจากสุราที่ไม่ได้เสียภาษี จะผิดกฎหมายของกรมสรรพสามิตตามมาตรา 191 ขายสุราที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 192 ซื้อหรือครอบครองสุราที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากประชาชนทราบเบาะแสการทำผิดเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล้ายาดอง สามารถแจ้งโดยตรงที่กรมสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือคอลเซ็นเตอร์ 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมสรรพสามิตจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องภาษีความเค็ม กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา