xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดสวนป่ามหานคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ สวนป่ามหานคร (หนองงูเห่า) ซอยวิภาวดี 64 เขตหลักสี่ ซึ่งในเวลา 08.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวจิตอาสา พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาด โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 300 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด เก็บขยะกำจัดวัชพืชบริเวณลำรางสาธารณะหนองงูเห่า ทาสีรั้วและกำแพง บริเวณสวนป่ามหานคร (หนองงูเห่า) สวนหย่อน ลานกีฬา และปลูกต้นไม้ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562