xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วยืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน 2-4 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า ไทยมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยยังคงมุ่งเน้นการหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค เน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน อาเซียนยังคงชูมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ที่ไม่กีดกันใคร แม้ทัศนคติไม่ตรงกัน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือที่ต่างยอมรับซึ่งกันและกันได้ โดยอาเซียนพร้อมเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอำนาจ ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเมืองและความมั่นคง