xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด สสว.เตรียมวงเงิน 1 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ ดบ.ต่ำช่วยเหลือ SMEs

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนัดเฉพาะกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้จัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอี ด้วยการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 ครอบคลุมกลุ่มเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 12,250 ราย

สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กรณีบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายกิจการ ยกระดับการพัฒนาการให้บริการและขยายกำลังการผลิต เชื่อว่าจะทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบสูงขึ้น คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และช่วยเพิ่มการจ้างงานด้วย