xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี พระพันปีหลวงใน ร.6

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (20 ต.ค.) เวลา17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 5 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระอัฐิ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีสมด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพปฏลมหาเศวตฉัตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม 11 รูป พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งจะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่จ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระอัฐิทรงธรรม

เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ และเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรและยามที่ระลึก แด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระอัฐิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่5 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงกราบถายบังคมพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ