xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "โจโก วิโดโด" เป็น ปธน.อินโดฯ สมัยที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (20 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเชีย กรุงจาการ์ตา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและขยายขอบเขตความร่วมมือในทุกระดับให้กว้างขวางออกไปอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว