xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เตรียมจัดหลักสูตรอาสาสมัครเรือนจำ ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนารูปแบบการจัดบริการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้เตรียมจัดทำหลักสูตรอาสาสมัครในเรือนจำ คัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดี เข้ารับการอบรม ดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ต้องขังเบื้องต้นได้ พร้อมตั้งเป้าหมายมีอาสาสมัครในเรือนจำ ครอบคลุมทุกแห่ง คาดหลักสูตรดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้