xs
xsm
sm
md
lg

กรมอาเซียนยันไทยพร้อมจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ยืนยันว่า ไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี โดยยังมุ่งเน้นการหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค เน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (An ASEAN Indo – Pacific Outlook) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับภูมิภาค พร้อมเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอำนาจ ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเมืองและความมั่นคง

สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 นี้ จะมีผู้นำและตัวแทนจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วม และจะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน ให้กับประเทศเวียดนาม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน2562