xs
xsm
sm
md
lg

คค.เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินได้ทันที หลัง ครม.อนุมัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กระทรวงคมนาคมจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชุดใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาเห็นชอบวันนี้ (15 ต.ค.) ซึ่งหลัง ครม.อนุมัติแล้วจะเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา) ได้เลย เพราะรัฐบาลมีความพร้อมอยู่แล้ว

ทั้งนี้ มั่นใจว่า เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับทีโออาร์ และยืนยันว่า จะไม่มีการเลื่อนลงนามกับภาคเอกชนในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ แน่นอน