xs
xsm
sm
md
lg

"อุตตม"ระบุ"ชิมช้อปใช้"เฟส 2 ได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ คาดขยายสิทธิ์สูงสุด 5 ล้านราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ เปิดเผยว่า ภายในเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถสรุปการต่ออายุมาตรการ ชิมช้อปใช้ ในระยะที่ 2 ทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ วงเงินงบประมาณและการลงทะเบียนที่จะต้องมีความครอบคลุมและเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการขยายสิทธิ์ให้ประชาชนอีกสูงสุดที่ 5 ล้านราย

ล่าสุด ได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เมื่อได้ข้อสรุปของมาตรการแล้วจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป คาดว่ามาตรการจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปีนี้