xs
xsm
sm
md
lg

อิทธิพล'ฮากีบิส'ทำบ้านเรือนพังใน จ.ชิบะ ไฟฟ้าดับ 4.8 แสนครัวเรือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อัปเดตสถานการณ์พายุลูกที่ 19 (ฮากีบิส) เมื่อเวลา 09.25 น. ศูนย์กลางของพายุยังไม่เข้าฝั่งญี่ปุ่น แต่ขอบพายุมาถึงแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพื้นที่ที่หนักที่สุด คือ กรุงโตเกียว และโทไก (คือแถบอิซึ) นอกจากนั้น มีรายงานการเกิดไฟดับใน 4.8 แสนครัวเรือน และเกิดพายุหมุนทำให้บ้านเรือนพังในเขต จ.ชิบะ ด้วย

ในชั้นนี้ มีประกาศให้มีการเคลื่อนย้านผู้คนออกจากในบางพื้นที่แถบชานเมืองโตเกียว เช่น Hachioji และ Sagamihara แล้ว ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ในโตเกียว รัฐบาลญี่ปุ่นขอให้ประชาชนไม่ออกไปนอกอาคาร และเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพคนชรา คนพิการ หรือเด็ก หากมีกรณีฉุกเฉิน

ในการนี้ ขอให้คนไทยในคันไซ คันโต และโทไก ติดตามสถานการณ์ประกาศของทางการท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นจุดพักพิงชั่วคราวใกล้บ้านตน และควรอยู่ในอาคาร ไม่ออกไปถ่ายภาพพายุ/ท่าน้ำ หรือออกไปท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด ‼️

ในเบื้องต้น ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหาย