xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเสริมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผ่านมา ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณกว่า 2,092 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เพื่อป้องกันการตกหล่น ซึ่งแม้จะไม่ใช่เงินจำนวนที่มาก แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความห่วงใย

ขณะเดียวกัน ยังมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหามาตรการอื่นเข้าไปเสริม โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือน ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน และการหาอาชีพเสริม ซึ่งจะต้องทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่